ขออภัย!!! ขณะนี้ระบบการลงทะเบียน Bike for Mom
ได้รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนตามที่ได้วางแผนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคแล้ว


รายชื่อผู้ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจังหวัดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หลังจากที่ส่วนกลางส่งรายชื่อผู้ได้รับเสื้อมาให้จังหวัดแล้ว
จังหวัดจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อไว้
ที่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th และประชาสัมพันธ์ไว้ที่้อำเภอต่างๆ

( กรุณาปริ้นใบลงทะเบียนหรือจดรหัสลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานในการรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานด้วยคะ)
(หากไม่ได้รับเสื้อ ท่านสามารถใส่เสื้อสีฟ้ามาร่วมงานได้คะ)

ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom) เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดปราจีนบุรีหรือเว็บไซต์ BIKE FOR
MOM

ปั่นเพื่อแม่จังหวัดปราจีนบุรี

เว็บไซต์ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดปราจีนบุรีคำอธิบายเส้นทาง Bike For Mom จังหวัดปราจีนบุรี 24.6 กิโลเมตร

จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ขี่มุ่งตรงโดยใช้ถนนเส้น 319 ไปยังสามแยกหนองชะอม

จากสามแยกหนองชะอม เลี้ยวขวา โดยใช้ถนนเส้น 33 ไปยังวงเวียนนเรศวร ซึ่งเป็นจุดพัก        

จากวงเวียนนเรศวร เลี้ยวขวา ไปยังสี่แยกถนนต่ำ

จากสี่แยกถนนต่ำ เลี้ยวขวา ตรงไปยัง ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด

ระยะปั่นรวมทั้งสิ้น 24.6 กิโลเมตร

เข้าสู่เว็บจังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 2523
โทรศัพท์ 0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722,31729