ลงทะเบียน bike for mom จังหวัดปราจีนบุรี
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Mom ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.
หรือที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาปริ้นใบลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยคะ
ปั่นเพื่อแม่จังหวัดปราจีนบุรี

 

เว็บไซต์ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าสู่เว็บจังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 2523
โทรศัพท์ 0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722,31729