เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดปราจีนบุรี


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
.......................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006, 0-3745-4434 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31729, 31724