สลากกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2559
ออกรางวัลวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559


infographic

................................................................................

เข้าสู่เว็บจังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................

จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722,31729