จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละไม่เกิน1 ล้านบาท)


1
2
อำเภอบ้านสร้าง
3
อำเภอประจันตคาม
4
อำเภอศรีมหาโพธิ
5
อำเภอศรีมโหสถ
6
อำเภอนาดี
7
อำเภอกบินทร์บุรี

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745