จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อำเภอกบินทร์บุรี

ตำบล

1 กบินทร์
2 เขาไม้แก้ว
3 นนทรี
4 นาแขม
5 บ่อทอง
6 บ้านนา
7 เมืองเก่า
8 ย่านรี
9 ลาดตะเคียน
10 วังดาล
11 วังตะเคียน
12 วังท่าช้าง
13 หนองกี่
14 หาดนางแก้ว


< กลับหน้าแรก

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745