จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อำเภอศรีมหาโพธิ

ตำบล

1 กรอกสมบูรณ์
2 ดงกระทงยาม
3 ท่าตูม
4 บางกุ้ง
5 บ้านทาม
6 ศรีมหาโพธิ
7 สัมพันธ์
8 หนองโพรง
9 หัวหว้า
10 หาดยาง


< กลับหน้าแรก

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745