ประมวลภาพกิจกรรมจังหวัดปราจีนบุรีที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และภาพกิจกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี

.......................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006, 0-3745-4434 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31729, 31724