คณะผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 
นายรณรงค์ นครจินดา
นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์
 
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี