ข้อมูลผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3745 4000
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4000
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
นายรณรงค์ นครจินดา
นายบัญชา เชาวรินทร์
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายบัญชา เชาวรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4001
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4002
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4001
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4002
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี