ข้อมูลผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3745 4000
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4000
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4002
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4001
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4002
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4001
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี