ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


2. รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563