1. ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา
สถานที่ตั้ง
วัดบางกระเบาตั้งอยู่บนถนนสายบ้านสร้าง-บางแตน ตำบลบางกระเบา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างประมาณ 6 กิโลเมตร


ความสำคัญ
เป็นวัดของพระเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังคือ หลวงพ่อจาด ภายในบริเวณวัดบางกระเบาจะมีค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับพันตัวอาศัยอยู่ตามต้นไม้