1. อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
สถานที่ตั้ง
อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 33 (ประจันตคาม-กบินทร์บุรี) กิโลเมตรที่ 206-207

ความสำคัญ
เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว