2. พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ตำบลบ่อทอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 33 (กบินทร์บุรี-สระแก้ว)

ความสำคัญ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำให้แก่คนรุ่นหลัง  เป็นศูนย์วัฒนธรรม
ที่รวบรวมเอกสาร  วัตถุโบราณ  สิ่งของเครื่องมือ  เครื่องใช้  เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในท้องถิ่น  ภายในประกอบด้วย  อาคารพิพิธภัณฑ์  จัดแสดงเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในสมัยก่อน เช่น การทำเหมืองแร่ในแหล่งลานแร่  การทำเหมืองใต้ดิน  การแยกแร่ 
มีตู้จัดแสดงอุปกรณ์สำหรับสำรวจแร่  เตาหลอม  ตัวอย่างแร่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ยังมีโรงตำโบราณ  ลานเก็บแร่  บ่อแร่เก่าที่ยังคง
สภาพไว้ เช่น บ่อกว้าน บ่อหมาก บ่อมะเดื่อ บ่อสำอางค์  บ่อขี้เหล็ก