10. สวนพันธุ์ไผ่
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ โดยเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 33
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเนินหอม (วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ไปตามทางหลวงหมายเลข 3077 สายแยกเนินหอม-เขาใหญ่
ซึ่งเป็นถนนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร

ความสำคัญ
เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่นานาชนิด ปลูกไว้เพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์ มีส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของนักโทษชั้นดี มีการตัดต้นไผ่ ปลูกผักสวนครัว ทำเฟอร์นิเจอร์ บริเวณริมถนนด้านหน้าสวน มีพันธุ์
ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่สีทอง พันธุ์หน่อไม้ จำหน่าย