11. น้ำตกธารรัตนา
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากถนนสายเนินหอม-เขาใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 3077) กิโลเมตรที่ 16 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร

ความสำคัญ
มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาในเทือกเขาใหญ่ มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน