13. พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 135 ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-218511, 037-218512, 081-2958218
โทรสาร. 037-218513
เว็บไซต์ : http://www.yusuksuwan.com/
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ความสำคัญ
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ หรือ พิพิธภัณฑ์ตะเกียงโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็น พิพิธภัณฑ์ที่สะสมตะเกียงไว้มากที่สุดในประเทศไทย ว่ากันว่ามีถึง 13,000 ดวง ซึ่งจะแขวนประดับอยู่โดยรอบอาคาร 5 อาคาร ของพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ นักท่องเที่ยวจะตื่นตะลึงไปด้วยตะเกียงโบราณรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่คนโบราณ ใช้เพื่อสร้างแสงสว่างในบ้านเรือน รวมถึงของใช้โบราณมากมาย นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวบนอาคารที่จำลองเป็นตะเกียงยักษ์ ที่มีความแปลกตาอีกด้วย