4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี


สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ปัจจุบันคือ ที่ทำการองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) ประมาณ 200 เมตร

ความสำคัญ
เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรมของโบราณวัตถุ ในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง เริ่มก่อสร้างในปี 2519 และเปิดเป็น ทางการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ภายในแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นล่าง จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี โบราณคดีเมืองนครนายก และนิทรรศการพิเศษ ชั้นบน จัดแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก โบราณคดีใต้น้ำ รวมทั้งเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และนิทรรศการชั่วคราว นอกจากนี้ยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ ด้วย