8. อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์




สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง จากตัวเมืองเดินทางถึงสี่แยกเนินหอมเลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 160 – 161 เข้าไปอีกประมาณ
2 กิโลเมตร

ความสำคัญ
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ จากอ่างเก็บน้ำจะมีถนนขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ
11 กิโลเมตร และช่วงกิโลเมตรที่ 6 จะมีเนินมหัศจรรย์ คือ ถ้าจอดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างไว้รถจะไหลขึ้นเนินได้ซึ่งเกิดจากภาพลวงตาจากภูมิประเทศโดยรอบ