9. น้ำตกเขาอีโต้
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง จากตัวเมืองเดินทางถึงสี่แยกเนินหอมเลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 160 – 161 เข้าไปอีกประมาณ
2 กิโลเมตร

ความสำคัญ
น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณ โดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในฤดูฝน