2. อุทยานแห่งชาติทับลาน
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 14°12′0″N,ลองจิจูดที่ 101°55′0″E มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ความอุดมสมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติทับลานมีพื้นที่ 1,397,375 ไร่ (2,235.8 ตร.กม.) เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยคำแช ห้วยคำขี้แรด ห้วยมูลสามง่าม ห้วยภูหอม ห้วยกระทิง ห้วยลำเลย ห้วยกุดตาสี ห้วยลำดวน เป็นต้น ลำห้วยแต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูล ส่วนลำห้วยสวนน้ำหอม ห้วยหินยาว ห้วยชมพู ห้วยสาลิกา ห้วยวังมืด ห้วยลำไยใหญ่ ฯลฯ ลำห้วยเหล่านี้จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกง
- น้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานทับลานและอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
น้ำตกห้วยใหญ่และน้ำตกเหวนกกก อยู่ท้องที่อำเภอนาดี