1. น้ำตกธารทิพย์
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว โดยเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามทางสายปราจีนบุรี-ประจันตคาม เส้นทางหลวง
หมายเลข 3452 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคาม หรือจะใช้เส้นทาง
สี่แยกเนินหอมแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคาม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรพช. ตรงไปจนถึงกิโลเมตรที่ 9
จะเห็นป้ายน้ำตกธารทิพย์ และเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร

ความสำคัญ
เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลานหินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน ฝั่งซ้ายของลำธารลักษณะค่อนข้างสูงชัน สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี