2. น้ำตกส้มป่อย
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่บ้านเขาน้อย ตำบลบุฝ้าย โดยเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีใช้เส้นทางเดียวกับไปน้ำตกธารทิพย์ เลยไปตามถนนรพช.จนถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 14 เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงตัวน้ำตก

ความสำคัญ
เป็นน้ำตกที่ไม่สูงมากนัก ไหลลดหลั่นผ่านแก่งหิน เป็นระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร มีแอ่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ตลอดลำธาร