3. น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย น้ำตกตะคร้ออยู่ห่างจากด่านตะคร้อ ประมาณ 500 เมตร โดยเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกธารทิพย์ และน้ำตกส้มป่อย เลยไปตามถนน รพช. จนถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 16

ความสำคัญ
น้ำตกตะคร้อ เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นแก่งน้ำกว้าง มีสะพานแขวนทอดข้ามน้ำตกตะคร้อ ฝั่งซ้ายของลำธารเป็นเนินเขา ส่วนทางด้านฝั่งขวาเป็นป่าโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ำตกตะคร้อมีทางเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึง น้ำตกสลัดได เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม หากเดินทางเข้าไปชมน้ำตกสลัดไดควรติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทางจาก หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10 ที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตะคร้อ