ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัด พร้อมแผนที่
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
ติดต่อ โทรศัพท์0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4006/โทร มท. 31722,31729
อีเมล์ prachinburi@moi.go.th