ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3745-4005-6 หมายเลขโทรสาร 0-3745-4004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prachinburi@moi.go.th