แอปพลิเคชันโควิด 19


1. แพลตฟอร์ม ไทยชนะ
โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.)
- เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับการเช็คอิน เช็คเอาท์ ในการไปใช้บริการ

ประชาชนได้อะไร
1. ได้รับการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. สามารถนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏบัติการฟรี
3. สามารถตรวจสอบความเสี่ยงของสถานที่ให้บริการ

ผู้ประกอบการได้อะไร
1. จะได้รับการรับรองเมื่อปฏิบัติตามมาตรการ
2. สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

แพลตฟอร์ม ไทยชนะ
สำหรับร้านค้า
- เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.
ลงทะเบียนที่ www.ไทยชนะ.com
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
2. กรอกข้อมูลกิจกรรม / กิจการ และ ข้อมูลผู้ติดต่อ
3. ทำแบบประเมินสถานประกอบการ
4. กรอก OTP เพื่อยืนยันรายการ
5. ลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมรับ QR Check-in/out
| คู่มือการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า | คำถามที่พบบ่อย |

ตรวจสอบ ประเภทกิจกรรมและกิจการตามราชกิจจานุเบกษา
กลุ่มที่ 1 ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขเริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF

กลุ่มที่ 2 ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขเริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

แพลตฟอร์ม ไทยชนะ สำหรับผู้ใช้บริการ
ขั้นตอนการเช็คอิน
1. สแกน QR Code ที่กิจการ
2. เลือกเมนู "เช็คอินร้าน"
3. รับข้อตกลงและความยินยอม
4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
5. เช็คอินสำเร็จ

ขั้นตอนการเช็คเอาท์
1. สแกน QR Code ที่กิจการ
2. เลือกเมนู "เช็คเอาท์/ประเมินร้าน"
3. รับข้อตกลงและความยินยอม
4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
5. ทำแบบประเมินหลังใช้บริการ
6. เช็คเอาท์และทำแบบประเมินสำเร็จ


เว็บไทยชนะดอทคอม

2. แอปพลิเคชัน หมอชนะ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS)
โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
-รูปแบบการใช้งาน "หมอชนะ" แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ให้ผู้ใช้รายงานความเสี่ยงของตัวเอง และแจ้งเตือนผู้ใช้หากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้ติด COVID-19


3. แอปพลิเคชัน SafeT Thailand (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)
โดย บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และคณะ
- SafeT PLACE ระบุพิกัดพื้นที่ปลอดเชื้อได้อย่างแม่นยำ
- SafeT WATCH ระบบการเช็กอาการตัวเองในแต่ละวันเพื่อความมั่นใจ
- SafeT SURVEY สำรวจว่าพื้นที่ไหนปลอดภัย พื้นที่ไหนมีความสุ่มเสี่ยง
- SafeT REPORT รายงานสถานการณ์ Update ของ COVID-19 ทุกวันแบบเกาะติด


แอปพลิคชัน SafeT