จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี   ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722,31729
หน้าแรก      ตราสัญลักษณ์      กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม      เกี่ยวกับกิจกรรม       ข่าวสาร      แผนที่      ภาพกิจกรรม
ตราสัญลักษณ์
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสาร
แผนที่
จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  11 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมทวารวดี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่างกำหนดการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

                ด้วยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00-18.30 น.สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ WWW.BIKEFORDAD2015.COM 
ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
                 จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00-18.30 น. โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล"  ระยะทาง 29 กิโลเมตร   จุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี และจุดสิ้นสุดที่ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาศมหามงคลดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
ป้ายทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
หน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ภาพพระราชทาน
เมื่อวันที่ 2 -10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
แบบซุ้มจัดงาน Bike for Dad
ภาพประกอบการจัดทำนิทรรศการ
จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
วันนี้ (16 พ.ย.58) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำหรับกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ กว่า 5,000 คน ใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี(ศาลากลางหลังใหม่) ผ่านศาลสมเด็จพระนเรศวร ค่ายจักรพงษ์ วัดแก้วพิจิตร ศาลเซียนซือ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อสำอางค์ ปั่นเข้าเส้นชัยที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่าบริเวณหน้า อบจ.ปราจีนบุรี) ระยะทางปั่นรวม 29 กิโลเมตร
วันนี้ (19 พ.ย.2558) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติกว่า 5,000 คน โดยจะมีการปั่นซ้อมใหญ่ในวันที่ 28 พ.ย.2558 เวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมโดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังใหม่) ถึงค่ายจักรพงษ์ ส่วนในวันจริงในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. จะใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางหลังใหม่) ผ่านศาลสมเด็จพระนเรศวร ค่ายจักรพงษ์ วัดแก้วพิจิตร ศาลเซียนซือ ศาลหลัดเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อสำอางค์ ปั่นเข้าเส้นชัยที่บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (ศาลกลางหลังเก่าบริเวณหน้า อบจ.ปราจีนบุรี) ระยะทางปั่นรวม 29 กิโลเมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำประชาชนกว่า 500 คน ซ้อมปั่นเหมือนจริง เส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร  นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานซ้อมขับขี่รถจักรยานเหมือนจริง ในการเตรียมการจัดกิจกรรม Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยซ้อมตามเส้นทางขับขี่จริง ตามเส้นทางจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร ท่ามกลางนักปั่นรวมกว่า 500 คน จุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการใหม่ มาตามถนนสายสุวรรณศร ผ่านแยกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จุดแวะพักกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอดีต จากนั้นมาที่ค่ายจักรพงษ์ ค่ายทหารที่จัดหน่วยรบแบบยุโรปแห่งแรกของไทย ต่อมาที่ วัดแก้วพิจิตร ซึ่งมี พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานสี่ชาติ (ไทย, จีน, กัมพูชา, ยุโรป) ที่สวยงามที่สุดในประเทศ และจุดสิ้นสุดที่ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เพื่อหาข้อบกพร่องนำมาแก้ไขก่อนถึงวันจริงต่อไป นายอุกริช กล่าวว่า "จะต้องเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของการประดับธงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมตลอดขบวนปั่นจะมีบทกลอน - บทขับเสภาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่"
จังหวัดปราจีนบุรี รับเสื้อและสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike For Dad
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Dad
ปั่นเพื่อพ่อ” ผ่านระบบ Online
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-454005-6 หรือ เว็บไซต์ Bike For Dad จังหวัดปราจีนบุรี