รับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี


- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2562
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562
- ปจ 0018.1/ว4282 เรื่อง ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 24 ธันวาคม 2561
- (ร่าง) กำหนดการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
- แผนปฏิบัติการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
- คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
- เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
- การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
- 9 เหตุผลที่ทำไมเราต้องบริจาคเลือด
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
- บริจาคอวัยวะ และอุทิศร่างกาย
- เรื่องควรรู้ ก่อน - หลัง บริจาคโลหิต
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- ความรู้เกี่ยวกับโหลิต
- คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต