รับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี


- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
- 9 เหตุผลที่ทำไมเราต้องบริจาคเลือด
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
- บริจาคอวัยวะ และอุทิศร่างกาย
- เรื่องควรรู้ ก่อน - หลัง บริจาคโลหิต
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- ความรู้เกี่ยวกับโหลิต
- คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต