เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   
1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
   
2. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี