ปฎิทินท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2555
 
  ปฎิทินท่องเที่ยวปราจีนบุรี  
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
โทร.037-213211, 037-214081 เว็บไซต์ http://www.prachinburitsr.com