ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2560
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
วันที่ 26 ม.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 24 ก.พ. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 24 มี.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 24 เม.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน เม.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 30 พ.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 29 มิ.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 24 ก.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ส.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 27 ก.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 31 ต.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ต.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

10.00 น.
วันที่ 23 พ.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน พ.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ธ.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.

 

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2559