ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
วันที่ 30 ม.ค. 2561
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 27 ก.พ. 2561
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.

 

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2560