ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563
ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
1/ 2563
วันที่ 30 ม.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
2/2563
วันที่ 27 ก.พ. 2563
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
3/2563
วันที่ 29 เม.ย. 2563
ประชุมประจำเดือน เม.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
4/2563
วันที่ 28 พ.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
5/2563
วันที่ 29 มิ.ย. 2563
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
6/2563
วันที่ 30 ก.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน ก.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
7/2563
วันที่ 28 ส.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน ส.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
8/2563
วันที่ 25 ก.ย. 2563
ประชุมประจำเดือน ก.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
9/2563
วันที่ 27 ต.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน ต.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
10/2563
วันที่ 24 พ.ย. 2563
ประชุมประจำเดือน พ.ย.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
11/2563
วันที่ 29 ธ.ค. 2563
ประชุมประจำเดือน ธ.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.

 

 

ประชุมประจำเดือน ปี 2562