ช่องทางการติดต่อ

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0 3721 1626 ต่อ 120, 108 (ในเวลาราชการ)
สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
e-mail : prachinburi@moph.mail.go.th


เพจ สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0 3745 40103. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0 3745 4436
สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
e-mail : damrongtham.prachin@gmail.com
Line Official: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี


เพจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0 3745 4058

เพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี