ข้อมูลสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี

         
         
ประกาศ/คำสั่งจังหวัด
         
มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
         
ข้อมูลสถานการณ์
   
ช่องทางการติดต่อ
   
ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด
         
จำนวนผู้เข้าชม website counter

......................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006, 0-3745-4434 โทรสาร 0-3745-4004 โทร มท. 31729, 31724