หมวดหมู่เว็บบอร์ด
0 กระทู้
5 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 กันยายน 2563 18:09:19 68 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กันยายน 2563 15:41:12 12 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 สิงหาคม 2563 14:40:51 10 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 สิงหาคม 2563 16:12:32 9 0
อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลหัวหว้า mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 สิงหาคม 2563 16:09:38 6 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (สายทางบ้านถวิล-บ้านนางจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กรกฎาคม 2563 14:45:38 14 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) ยาว 406 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่ง mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กรกฎาคม 2563 14:43:57 12 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม หมู่ 1 ตำบลกรอกสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กรกฎาคม 2563 14:35:10 10 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ค. 2563 - มิ.ย. 2563) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 กรกฎาคม 2563 14:03:23 7 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 กรกฎาคม 2563 11:35:24 13 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 กรกฎาคม 2563 11:32:34 5 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลกรอกสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 กรกฎาคม 2563 11:27:06 10 0
อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลกรอกสมบูรณ์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 กรกฎาคม 2563 11:21:54 7 0
กรมชลประทาน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ได้แก่ เครื่องอัดลมขนาด 365 CFM. จำนวน 1 รายการ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มิถุนายน 2563 09:55:25 33 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 เมษายน 2563 16:57:07 13 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉาะเจาะจง mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 เมษายน 2563 16:54:53 13 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 เมษายน 2563 15:57:35 26 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านอินทนิน ตำบลสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 เมษายน 2563 15:27:04 12 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านอินทนิน ตำบลสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 เมษายน 2563 15:23:56 10 0
จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 เมษายน 2563 17:49:47 15 0
1 2 3 4 5