หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
อำเภอเมืองส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
https://drive.google.com/file/d/0BwYXJccOA8uscHM4Q2RGajRpYTA/view?usp=sharing
เมื่อ 10 มีนาคม 2560 14:32:37 โดย mod
อ่าน 178 ตอบ 0 1.2.248.62