หน้าแรก » ข่าวสอบราคา » องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางประกาศยกเลิกเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางประกาศยกเลิกเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ
อบต.บางยางประกาศยกเลิกเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง
https://drive.google.com/file/d/0BwYXJccOA8usYkF6Q3lGdlVBd3c/view?usp=sharing
เมื่อ 21 มิถุนายน 2560 13:35:36 โดย mod
อ่าน 104 ตอบ 0 101.109.107.171