หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » เทศบาลตำบลประจันตคาม แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายนิรุท-บ้านลุงพลถึงท่าโพธิ์ ซอย 2, 3 ชุมชนท่าโพธิ์
เทศบาลตำบลประจันตคาม แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายนิรุท-บ้านลุงพลถึงท่าโพธิ์ ซอย 2, 3 ชุมชนท่าโพธิ์
https://drive.google.com/file/d/1wq2u_y5TGk6hMIKIq9WJal15bowq1glL/view?usp=sharing
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 15:05:20 โดย mod
อ่าน 63 ตอบ 0 125.27.108.120