หน้าแรก » ข่าวประกวดราคา » จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/file/d/1itBjWtEY_79MDB4Xenr-FQJGDuhYAWq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xwkytmpBZ5jgO7_QOQd9b_Yj4KuQSPR/view?usp=sharing
เมื่อ 14 เมษายน 2563 17:49:47 โดย mod
อ่าน 15 ตอบ 0 101.109.22.173