หน้าแรก » ผู้ชนะการเสนอราคา » จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1UCgnPSa--RLk-zprRjIJhntNpG_ekfhS/view?usp=sharing
เมื่อ 28 เมษายน 2563 16:57:07 โดย mod
อ่าน 14 ตอบ 0 125.27.7.126