หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
https://drive.google.com/file/d/1vpNZCQWZxhCWpGxPa-j7DIOcQGcRQeJZ/view?usp=sharing
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 11:32:34 โดย mod
อ่าน 5 ตอบ 0 125.27.44.14