หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) ยาว 406 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) ยาว 406 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่ง
https://drive.google.com/file/d/1z9eYnl_DKUUi76v8H7qY8hoXviBm_kf9/view?usp=sharing
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 14:43:57 โดย mod
อ่าน 12 ตอบ 0 101.51.246.250