หน้าแรก » ข่าวประกวดราคา » องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (สายทางบ้านถวิล-บ้านนางจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (สายทางบ้านถวิล-บ้านนางจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/file/d/1ufsJWt56_N-PR17_L8Ob3i24ijTsAAU7/view?usp=sharing
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 14:45:38 โดย mod
อ่าน 13 ตอบ 0 101.51.246.250