หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลหัวหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการชุมชนวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลหัวหว้า
https://drive.google.com/file/d/1ruun3e4RMShO5w08RVcm2K3-KtGrMnrJ/view?usp=sharing
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 16:09:38 โดย mod
อ่าน 6 ตอบ 0 101.109.130.142