หมวดหมู่เว็บบอร์ด
0 กระทู้
4 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 มิถุนายน 2565 10:43:19 4 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
8 มิถุนายน 2565 11:07:37 5 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 มีนาคม 2565 16:43:28 12 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 มีนาคม 2565 16:40:01 6 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียวในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 มีนาคม 2565 15:05:25 10 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2565 10:58:58 14 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 พฤศจิกายน 2564 10:27:29 27 0
อำเภอบ้านสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4, 5, 9 (ช่วงหมู่ที่ 9) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 ตุลาคม 2564 15:39:46 46 0
อำเภอบ้านสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4, 5, 9 (ช่วงหมู่ที่ 9) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 ตุลาคม 2564 15:38:10 12 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2564 20:34:23 27 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2564 20:29:49 25 0
อำเภอบ้านสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3481 - 3076 เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ที่ 1, 6, 9, 10 ช่วง หมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวคู้ ถึง เขตติดต่อ อบต.บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 กันยายน 2564 11:45:19 38 0
อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ตามโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่ L หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 กันยายน 2564 16:49:55 19 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กรกฎาคม 2564 12:08:38 36 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท้ายดง หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 มิถุนายน 2564 09:54:08 8 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท้ายดง หมู่ที่ 4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 มิถุนายน 2564 15:35:15 52 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 พฤษภาคม 2564 16:20:07 55 0
อำเภอศรีมหาโพธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 พฤษภาคม 2564 16:49:28 54 0
อำเภอศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 พฤษภาคม 2564 16:46:02 71 0
จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564) mod
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
3 พฤษภาคม 2564 10:59:39 38 0
1 2 3