18 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
18 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมการรณรงค์จัดการขยะชุมชน ทอดผ้าป่า ขยะรีไซเคิล และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนี อ่านต่อ >>
17 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีแต่งพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามฯ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุน แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
13 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 6 อ่านต่อ >>
12 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม อ่านต่อ >>
12 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ อ่านต่อ >>
12 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อ่านต่อ >>
11 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล อ่านต่อ >>
11 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
10 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม ภาคอีสาน อ่านต่อ >>
10 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดแข่งขันฟุตบอลตามนโยบายการส่งเสริม การออกกำลังกายของรัฐบาล อ่านต่อ >>
10 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมจุดรับบริจาคย่อยช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ >>
8 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เข้าสู่ท้องถิ่น 4.0 อ่านต่อ >>
8 สิงหาคม 2560 ปราจีนบุรีเดินหน้าโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการ 9101 อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้ปลูก ดอกดาวเรืองของกลุ่มโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำในเขต อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี อ่านต่อ >>
1 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเยี่ยมนายปาง มาบัง ผู้ยากไร้ ซึ่งดวงตาไม่สามารถมองเห็นทั้งสองข้าง อ่านต่อ >>
1 สิงหาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว (วันสตรีไทย ประจำปี 2560) อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จุดชุมชนตลาดเก่า เพื่อติดตามสถานะการณ์น้ำ อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big cleaning day ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของรัฐบาล อ่านต่อ >>
27 กรกฎาคม 2560จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อ่านต่อ >>
26 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดการแข่งขันชกมวยศึกม้าแดง สู่บัลลังก์โลก อ่านต่อ >>
26 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการประสานงานความร่วมมือ ด้านยุติธรรมระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
25 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการ "รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %" อ่านต่อ >>
25 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอ ประจันตคาม อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2560 ปราจีนบุรีเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ่านต่อ >>