18 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตร ปราจีนบุรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2560 ปราจีนบุรีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรี จัดแถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ASEAN Health Wisdom Conference 2017 อ่านต่อ >>
11 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีมอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ อ่านต่อ >>
10 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบต้น พระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดสะพานแควพระปรง อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริต อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม โครงการ หน่วยแพทย์อาสาฯ อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง ความสามัคคีปรองดอง อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำภาครัฐ ภาคเอกชน (ทีมปราจีนบุรี) เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศ ถวายพระบูรพาจารย์ อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2560 อ่านต่อ >>
ปราจีนบุรี เข้มข้น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กวดขันยาเสพติด อ่านต่อ >>
จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เน้นโปร่งใส ประโยชน์สุขของประชาชน อ่านต่อ >>
จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
ปราจีนบุรีจัดกิจกรรม “ปั่นเสริมบารมี 4 มหาราชคุ้มครอง@ปราจีนบุรี” อ่านต่อ >>