วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดการสัมมนา การแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความปรองดอง ในองค์กร อ่านต่อ >>
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิด "มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลพ่อ" อ่านต่อ >>
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี สมาขิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ปราจีนบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ >>
วันที่ 20 มีนาคม 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน ส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ IT ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อย โอกาส โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ อ่านต่อ >>
วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย ทองเดช พัฒนาการจังหวัด ปราจีนบุรี เยี่ยมชมงานมหกรรมครัวภาคกลาง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-18 มีนาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า อ่านต่อ >>
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานนำข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพานพุ่มเพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย อ่านต่อ >>
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมศรีปราจีน โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่านต่อ >>
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี นายสมาน จัตุรัส กำนันตำบลคู้ลำพัน และคณะ เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด อ่านต่อ >>
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีนายจรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำเสนออำนาจหน้าที่และ ภารกิจหลักของ โรงพยาบาลฯ อ่านต่อ >>
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วน ราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท หัวหน้า สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และวิศวกรใหญ่ กระทรวงคมนาคม ร่วมกันหารือเรื่องการออกแบบถนน 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 319 หนองชะอม – พนมสารคาม อ่านต่อ >>
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" ณ ห้องเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ให้การต้อนรับ ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวาวัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดปราจีรบุรี ร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช อ่านต่อ >>
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการปกครองส่วนจังหวัด และท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครนายก) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายกองเอกสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้บังคับการกองอาสา รักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 63 อ่านต่อ >>
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบรี อ่านต่อ >>
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ นักเรียนชั้นประถมวัย-อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากุล อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 150 คน ที่เข้ามาทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งในจวนผู้ว่าฯ อ่านต่อ >>
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสู่จังหวัดใสสะอาด ณ โรงแรม ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 300 รูป ณ วัดศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบรี นางจารุณี วายลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้ตรวจติดตาม การปฏิบัติราชการ ของสำนักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เนื่องในโอกาส เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการเพิ่มศักยภาพ โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ทบทวน การรายงานข้อมูลกล้อง วงจรปิด cctv ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการประชุม นโยบายและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ >>
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.45 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์การลงทุน ในพื้นที่ Super Cluster และแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ" อ่านต่อ >>
วันที่ 24 มกราคม 2560 พระครูสิริพัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี พระบูรพาคณาจารย์ เจ้าคณะตำบลบ้านโง้ง พร้อมด้วยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครนายก) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เยี่ยมชมกระบวนการผลิต การบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงาน Happy Workplace ที่ บริษัทเอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ >>
วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE อ่านต่อ >>
วันที่ 19 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ เยี่ยมชมโรงงานอรัญญา อาร์ต อ่านต่อ >>
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมตลาดสดท่าประชุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ และกลุ่มพลังต่างๆ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ “พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” อ่านต่อ >>
วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 และ พล.ต.ต.ภัสรวินทร์ พงค์ภิภัทราภาคิน รรท.ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร่วมกันรับมอบเงิน และสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อ่านต่อ >>
วันที่ 12 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ตลาดสด โรงเรียนชิดใจชื่น (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ) อ่านต่อ >>
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนร่วมส่งทีมบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) อ่านต่อ >>
วันที่ 5 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์ วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการ ป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
วันที่ 1 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในดิถีขึ้นปีพุทธศักราช 2560 อ่านต่อ >>