14 มิถุนายน 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
12 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมสัมมนา (Business Forum) ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อ่านต่อ >>
9 มิถุนายน 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
6 มิถุนายน 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2560 อ่านต่อ >>
5 มิถุนายน 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ >>
3 มิถุนายน 2560 งานวันเกษตรปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 พฤษภาคม 2560 ปราจีนบุรี ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลหาช้างเผือก พัฒนา ขีดความสามารถฟุตบอลเด็กไทย ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
30 พฤษภาคม 2560 ชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญถวายสังฆทาน พระราชทานถวายแด่พระปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธ) เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ อ่านต่อ >>
29 พฤษภาคม 2560 ชาวจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสุทธิวีรานุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง/เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแพ้ว อ่านต่อ >>
29 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดสวนภายในสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีหาแนวทางป้องกัน อุบัติเหตุบริเวณหน้าสวนอุตสาหกรรมฯ อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2560 ปราจีนบุรีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
24 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วย เคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน์ อ่านต่อ >>
24 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมชมศูนย์ราชการสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 พฤษภาคม 2560 ปราจีนบุรีบำเพ็ญกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพลิกฟื้นสวนสุขภาพเพื่อคนปราจีน อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>