19 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี ร่วมทำบุญและรับประทานอาหารเจในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน เพื่อการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 107 ปี อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2560 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบผู้แทนเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองบัว อ่านต่อ >>
9 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ “สัญญาคนกล้า” งดเหล้าเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีมอบผ้าไตรให้กับตัวแทนนาค ในโครงการ บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามนโยบาย "ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง" อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 อ่านต่อ >>
5 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ตรวจสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เทศบาลกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทุกภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื่นที่ตำบลวังท่าช้าง อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ ข้อราชการหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ อ่านต่อ >>
3 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา น้ำหลวงอาบศพนายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาฯ อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2560ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย อ่านต่อ >>
25 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีอันเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดงานมหกรรมแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2560 ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในโครงการฯ อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ในสถานประกอบกิจการ อ่านต่อ >>
14 กันยายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงตรวจและติดตาม การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองขนาดใหญ่ อ่านต่อ >>
14 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดสัมมนา "พลิกโฉมสู่ Smart Factory พร้อมรับประเทศไทย 4.0" อ่านต่อ >>
14 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนี อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
12 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีจัดแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 18 ปี อ่านต่อ >>
7 กันยายน 2560 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเสวนาของนักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำ อ่านต่อ >>
6 กันยายน 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>