12 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2560 อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 รองสมุหราชองครักษ์เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
9 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีศึกษาดูงานเครือข่ายที่อยู่อาศัยเมือง ปราจีนบุรีี อ่านต่อ >>
9 ธันวาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย อ่านต่อ >>
8 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
8 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ่านต่อ >>
7 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการสัมนา เชิงปฏิบัติการส่งเสริมสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับภารกิจงานกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ >>
6 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการตลาด ประชารัฐ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีรวมพลังจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อ่านต่อ >>
29 พฤศจิกายน 2560 แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไฟไหม้ รายนายกมลชัย ขุนเอีย อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทรงเปิด อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีบรรยายสรุปการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2561-2564 อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดพิธีการแข่งขัน ภายใน “ป.ร.อ.เกมส์ 2017” อ่านต่อ >>
26 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 อ่านต่อ >>
26 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมประชุม กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียที่ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านต่อ >>
22 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญ เกี่ยวกับภารกิจและข้อสั่งการสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
22 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีร่วมโครงการอบรมรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
21 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมรับฟังคำสั่งชี้แจงการปฏิบัติ แผนคำสั่งการถวายความปลอดภัย ในการเตรียมการรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
21 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด อ่านต่อ >>
21 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทน ปลัดเทศบาล อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2560 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยม ด.ช.วรรณชัย สุขเกษม และด.ญ.วรรณนา สุขเกษม อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2560 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมครอบครัว นายเหลี่ยม สุขเกษม และนางทองเสาร์ สีวิชัย อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สำรวจ และเตรียมความพร้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่และมอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้าน อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2560 กบินทร์บุรีจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2560 จิตอาสาปราจีนบุรีกำจัดผักตบชวา เพื่อสาธารณประโยชน์ อ่านต่อ >>
17 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทรงเปิด โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านต่อ >>
17 พฤศจิกายน 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
16 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีบวงสรวงสมโภชต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ด.ญ.พิมชนก ดวงดารา อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ญ.พิมชนก ดวงดารา อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีประกอบพิธีเนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2560 ปราจีนบุรีเดินหน้าโครงการศึกษาจัดทำ แผนกลยุทธ์การพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อ่านต่อ >>