16 มกราคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานวันครู อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดการแสดงดนตรี อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดจวนฯ จัดกิจกรรม วันเด็ก 2561 อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2561 ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอันเชิญ องค์ครุฑสู่บริเวณหน้าบันอาคารศาลจังหวัดปราจีนบุรี (หลังใหม่) อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจ สถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2561 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์จัดงานวันสถาปนา หน่วย ครบรอบ 38 ปี อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา การประกอบกิจการโรงมหรสพ อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัว ร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัด ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น อนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2561 ปราจีนบุรี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและ จุดบริการร่วมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 รองผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานตรวจเยี่ยม
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีเปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ปี2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ของนายสินธุ เกาะกะพี้ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร สายคล้อย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชา
สตรีระดับจังหวัด
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตร
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนา
จังหวัดปี 2561 - 2564
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2560
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2560
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2560
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดพิธีสถาปนาหน่วย
ครบรอบ 70 ปี
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาค
โลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการสัมมนาเวทีเสริมพลังเครือข่าย
ผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนสู่พื้นที่
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2560
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเสียง
ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี
2561 - 2562
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดงานวัฒนธรรม
พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
17 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าอำนวยการ การดับเพลิงไหม้บริเวณ ใกล้เคียงบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ในเขต อำเภอเมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>