เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
.......................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006,0-3745-4434 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31729,31724