กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
.......................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006,0-3745-4434 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31729,31724