จังหวัด/อำเภอ
ชื่อวัดหรือสถานที่เหมาะสม
สำหรับวางดอกไม้จันทน์
สถานที่เผาดอกไม้จันทน์
1.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
2.อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
วัดหลวงบดินทร์เดชา
3.อำเภอศรีมหาโพธิ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
วัดใหม่กรงทอง
4.อำเภอบ้านสร้าง
วัดกระทุ่มแพ้ว
วัดกระทุ่มแพ้ว
5.อำเภอประจันตคาม
วัดแจ้งเมืองเก่า
วัดแจ้งเมืองเก่า
6.อำเภอนาดี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
7.อำเภอศรีมโหสถ
วัดไผ่งาม
วัดไผ่งาม
 


ดาวน์โหลดกำหนดการวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดกำหนดการวันที่ 27 ตุลาคม 2560

 ดูภาพใหญ่ 1


ดูภาพใหญ่ 2


ดูภาพใหญ่ 3