จัดทำโดย จังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร 037-454433 อีเมล์ prachinburi@moi.go.th