Select Language
   
   

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะผู้บริหารจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ.2562
ประเพณีและการละเล่น
บรรยายสรุป ปี 2560
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่อยู่ศูนย์ราชการในจังหวัด
FAQs
ติดต่อเว็บมาสเตอร์


ร่วมแสดงความคิดเห็น 4 คำถามจากนายกฯ

กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริต

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี

กลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ปี 60/61

คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

วาระผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุม กรอ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

งานยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน จังหวัดปราจีนบุรี

EIT จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ


ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี

++++++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดปราจีนบุรี
Web Counterเริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี

 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
วัดแก้วพิจิตร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วัดสง่างาม
วัดโบสถ์
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
น้ำตกเขาอีโต้
สวนพันธุ์ไผ่
น้ำตกธารรัตนา
น้ำตกเหวนรก
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่

อำเภอกบินทร์บุรี
อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

อำเภอประจันตคาม
น้ำตกธารทิพย
น้ำตกส้มป่อย
น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได

อำเภอศรีมหาโพธิ
อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์
หลุมเมือง
โบราณสถานพานหิน

อำเภอบ้านสร้าง
ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา

อำเภอนาดี
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อุทยานแห่งชาติทับลาน
แก่งหินเพิง
เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน
สวนนงนุชปราจีนบุรี

อำเภอศรีมโหสถ
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

------------------------------

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กำหนดการ | 1 | 2 |
3 |

------------------------------

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"

ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"

------------------------------

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม

งานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 55

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ

------------------------------

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี------------------------------

บันทึกประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี------------------------------
 


นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

KM จังหวัดปราจีนบุรีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

สารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ

ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)

ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน)

สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2561

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

การประชุมกระทรวงมหาดไทย

cabnet

ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

Gov Channel

มหาดไทยทีวี

ผังรายกาวิทยุมหาดไทยชวนรู้
................................สินเชื่อ OTOP
สหกรณ์ มท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
สายด่วนรัฐบาล
คนไทยดอทคอม
เน็คเทค
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ / แผนที่ในเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel