รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ.2561
ประเพณีและการละเล่น
บรรยายสรุป ปี 2560
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

แผนผังเว็บไซต์( Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่อยู่ศูนย์ราชการในจังหวัด
FAQs
ติดต่อเว็บมาสเตอร์


PMQA หมวด 4 จังหวัดปราจีนบุรี

EIS สำหรับผู้บริหาร

ระบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญ

ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

++++++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ
"ผู้ว่าพบประชาชน"

ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.
ทาง F.M.88.25 MHz
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ

หน่วยงานราชการในจังหวัด


เว็ปไซต์อื่นๆ


เว็ปไซต์จังหวัดทั่วประเทศเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ
Web Counterเริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
วนอุทยานเขาอีโต้
น้ำตกตะคร้อ
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกส้มป่อย
ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี
ล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ทัวร์สุขภาพอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
โบราณสถานสระมรกต
สวนนงนุช
ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น
ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด รวมของฝากของที่ระลึก
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
 


นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายทิวา วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

สมุดภาพ info graphics
สมุดภาพ Info Graphicsการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยสารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ

ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)

ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน)

สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2561

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

การประชุมกระทรวงมหาดไทย

cabnet

ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

Gov Channelมหาดไทยทีวี

ผังรายกาวิทยุมหาดไทยชวนรู้KM ปราจีนบุรี

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
................................


 
BRAND & MASCOT กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
 Brand & Mascot กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิตราสัญลักษณ์และการ์ตูนสัญลักษณ์


MASCOT ปราจีนบุรี


วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี "แรงงาน สมานฉันท์ มั่นคง ปลอดภัย"
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 17.30 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


...................................

สินเชื่อ OTOP
สหกรณ์ มท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
คนไทยดอทคอม
สายด่วนรัฐบาล
ไทยตำบล
เน็คเทค
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Province Web site)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ / แผนที่ในเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel