รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะผู้บริหารจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ.2561
ประเพณีและการละเล่น
บรรยายสรุป ปี 2560
แผนผังเว็บไซต์( Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่อยู่ศูนย์ราชการในจังหวัด
FAQs
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ


ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

++++++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ
"ผู้ว่าพบประชาชน"

ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.
ทาง F.M.88.25 MHz
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดปราจีนบุรีWeb Counterเริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
วนอุทยานเขาอีโต้
น้ำตกตะคร้อ
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกส้มป่อย
ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี
ล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ทัวร์สุขภาพอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
โบราณสถานสระมรกต
สวนนงนุช
ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น
ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด รวมของฝากของที่ระลึก
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

สมุดภาพ info graphics
สมุดภาพ Info Graphicsการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยสารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ

ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)

ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน)

สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2561

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

การประชุมกระทรวงมหาดไทย

cabnet

ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

Gov Channelมหาดไทยทีวี

ผังรายกาวิทยุมหาดไทยชวนรู้KM ปราจีนบุรี

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
................................


 

จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญชมการแสดงละครประกอบแสง เสียง

"เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
*** การแสดงรอบปฐมทัศน์ ***
ได้รับเกียรติจาก นักแสดงกิตติมศักดิ์


 


1. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับบท เจ้าเมืองอวัธยะปุระ

2. นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
รับบท พระมเหสี เจ้าเมืองอวัธยะปุระ

3. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
รับบทพระสนม เจ้าเมืองอวัธยะปุระ

4. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
รับบท พระปรีชากลการ

5. นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
รับบท ภริยาพระปรีชากลการ

6. นายกำพล ภู่มณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี
รับบท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)

7. นางสาวสมพร มีศีล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
รับบท ภริยาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)

8. พันโทปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
รับบท พระยายมราช (แบน)

พบกับการแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป๋็นมาและความเจริญรุ่งเรือง
ของเมืองปราจีนบุรี "สมัยอาณาจักรทวารวดี"
การแสดงเกี่ยวกับการสู้รบในประเทศกัมพูชาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
จนถึง รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระยายมราช (แบน)
ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมรบด้วย

การแสดงเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)
เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายที่ขึ้นกับสยาม
ได้นำครอบครัวและราษฏรอพยพจากเมืองพระตะบองมาจนถึงเมืองปราจีนบุรี หลังจากที่สยามได้เสียดินแดนเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบให้กัมพูชา
(ฝรั่งเศส)

การแสดงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเหมืองทองที่อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี และวิธีการทำเหมืองทองในยุคนั้น
ซึ่งมีพระยาปรีชากลการเป็นผู้ดูแล
ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวประชาบริเวณโดยรอบเหมืองทอง

และการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดปราจีนบุรีในยุครัชกาลที่ 9
แห่งราชวงศ์จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน

**มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยกันนะครับ**

1นายทิวา วัชรกาฬ 2นางเสาวภา วัชรกาฬ

3นางบุญทิวา วรรณประเวศ 4นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

5นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล 6นายกำพล ภู่มณี

7นางสาวสมพร มีศีล 8พันโทปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร
...................................

สินเชื่อ OTOP
สหกรณ์ มท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
คนไทยดอทคอม
สายด่วนรัฐบาล
ไทยตำบล
เน็คเทค
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Province Web site)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ / แผนที่ในเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel