Select Language
   
   

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะผู้บริหารจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ. 2562
ประเพณีและการละเล่น
บรรยายสรุป ปี 2560
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่อยู่ศูนย์ราชการในจังหวัด
ติดต่อเว็บมาสเตอร์


ร่วมแสดงความคิดเห็น 4 คำถามจากนายกฯ

กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริต

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี

กลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ปี 60/61

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุม กรอ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

งานยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ.2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

E-Services

Social Network

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี

++++++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดปราจีนบุรี
Web Counter


เริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี

 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
วัดแก้วพิจิตร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วัดสง่างาม
วัดโบสถ์
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
น้ำตกเขาอีโต้
สวนพันธุ์ไผ่
น้ำตกธารรัตนา
น้ำตกเหวนรก
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่

อำเภอกบินทร์บุรี
อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

อำเภอประจันตคาม
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกส้มป่อย
น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได

อำเภอศรีมหาโพธิ
อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์
หลุมเมือง
โบราณสถานพานหิน

อำเภอบ้านสร้าง
ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา

อำเภอนาดี
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อุทยานแห่งชาติทับลาน
แก่งหินเพิง
เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน
สวนนงนุชปราจีนบุรี

อำเภอศรีมโหสถ
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 32 ตอน
มนต์เสน่ห์ปราจีนบุรี
ตอนที่ 1 วัดแก้วพิจิตร
ตอนที่ 2 พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ตอนที่ 3 บ้านดงบัง
ตอนที่ 4 วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ตอนที่ 5 บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร
ตอนที่ 6 บ้านดงกระทงยาม
ตอนที่ 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
ตอนที่ 8 เมืองโบราญปราจีนบุรี
ตอนที่ 9 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตอนที่ 10 ภูมิภูเบศร
ตอนที่ 11 อุทยานเขาอีโต้
ตอนที่ 12 วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย)
ตอนที่ 13 ห้วยโสมง
ตอนที่ 14 Verona ทับลาน
ตอนที่ 15 ไร่เคียงน้ำ
ตอนที่ 16 เหมืองทองคำ

มนต์เสน่ห์ปราจีนบุรี
ตอนที่ 17 จักรสานใบลานบ้านทับลาน
ตอนที่ 18 มาฆปูรมีศรีปราจีน
ตอนที่ 19 ไม้เค็ด Home Stay
ตอนที่ 20 หัตถกรรมไม้ไผ่
ตอนที่ 21 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตลาด 100 ปี กบินทร์บุรี
ตอนที่ 22 บ้านนนทรี
ตอนที่ 23 วังพญานาค 4 ตระกูล
ตอนที่ 24 บ้านหนองเอี่ยน
ตอนที่ 25 วังดาล หนองแขนนาง
ตอนที่ 26 เขาไม้แก้ว
ตอนที่ 27 ตลาดน้ำ วัดใหม่นาบุญ
ตอนที่ 28 ชุมชนบ้านหอย
ตอนที่ 29 ตลาดน้ำวัดวังชัน
ตอนที่ 30 กองพันปราจีนบุรี
ตอนที่ 31 เสื่อกกบ้านบางพลวง
ตอนที่ 32 วัดบางแตน

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

------------------------------

ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"

ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"

------------------------------

 


ประวัตินายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประวัตินายรณรงค์ นครจินดา
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประวัตินายนายวรพจน์ แววสิงห์งาม
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


โครงการพุทธอุทยานโลก

เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

KM จังหวัดปราจีนบุรีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

สารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2562

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

การประชุมกระทรวงมหาดไทย

cabnet

ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

Gov Channel

มหาดไทยทีวี

ผังรายกาวิทยุมหาดไทยชวนรู้การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

................................สินเชื่อ OTOP
สหกรณ์ มท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
สายด่วนรัฐบาล
คนไทยดอทคอม
เน็คเทค
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ / แผนที่ในเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel